Senátní volby 10.-11. října a 17.-18. října 2014

V letošních senátních volbách kandiduji za ODS v obvodu č. 39, který tvoří bývalý okres Trutnov a severozápadní část bývalého okresu Náchod.

 

Pozici senátora vnímám jako regionálního ombudsmana a mediátora, který má zprostředkovávat řešení konkrétních i obecných problémů občanů, spolků nebo třeba obcí ve vztahu k institucím veřejné správy.

 

Chci zrušit koncept "dobře utajeného senátora", který zavedl dosluhující senátor, MUDr. Trpák. Chci být lidem nablízku. Budu se starat zejména o kvalitní vzdělání pro všechny děti a dostupnost zdravotních a sociálních služeb ve všech částech našeho Podkrkonoší. Mám také na zřeteli specifičnost regionu s velkým potenciálem pro turistiku, 30% chráněných území, ale také obtížnou dopravní dostupností. 

   »Aktuálně starší novinky


08.08.2014 09:30 / Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Co je cílem chystané unifikace přijímacích zkoušek na maturitní obory?